Dare to Dream

Działalność Hanny Bruss ma jeszcze jeden ważny cel – dawanie wsparcia i nadziei osobom doświadczonym chorobą nowotworową. W 2014 roku zdiagnozowana u Hani raka piersi. Choroba nie odciągnęła jej jednak od realizacji marzeń. Już w trakcie leczenia, między etapami chemioterapii wyjechała w Alpy i stanęła na dachu Europy – Mont Blanc. Po zakończonym szczęśliwie leczeniu postanowiła z jeszcze większym zapałem powrócić do realizacji swoich pasji i stawiania przed sobą niecodziennych wyzwań. Tym samym pragnie pokazać światu i ludziom, że mimo przeciwności losu nie należy się poddawać, a swoją postawą dawać nadzieję wszystkim tym, którzy mierzą się z tą chorobą zarówno w Polsce jak i zagranicą.